Consultori local: horaris estiu

Horaris del consultori local, durant els mesos de juliol, agost i setembre:
 
MEDICINA:
. Juliol: del dia 1 al 19,  horari habitual
       dia 25 de les 15 a les 20h.
      
. Agost: dies 1, 7, 13, 20 i 29,  de les 15 a les 20h.
  
. Setembre: dia 5 i 12, de 15 a 20h.
                          del  dia 16 al 30 horari habitual
 
INFERMERIA:
. Juliol: horari habitual.
 
. Agost: dies 7 i 14,  de 8 a 13h.
                 dies 9, 16 i 30,  de 10.20 a 13h.
 
. Setembre: horari habitual.