Reconeixement amb el distintiu de la FUE

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha rebut el reconeixement amb el distintiu de la FUE, per haver adoptat les mesures necessàries perquè els procediments per l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per canals habilitats per la Finestreta Única Empresarial.

Ban d’Alcaldia

Ban d’Alcaldía per a tots aquells veïns que tinguin aus de corral per ús domèstic i sense censar al DARP

1 23 24 25