Dades generals

Ajuntament de Sant Pau de SegúriesAdreça: C/ Guàrdia, 11

Codi Postal: 17864

Comarca: Ripollès

Telèfon: 972 747 005

Adreça electrònica: ajuntament@santpauseguries.cat

Horari d’atenció al públic:

  • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
  • Dimarts, de 16 a 18 hores (excepte del 15 de juny al 15 de setembre)
  • Dies 24 i 31 de desembre inhàbils

Registre d’entrada de documents:  accés a la seu electrònica

Atenció al públic:

Núria Larroya- Àrea de Secretaria, Registre Civil i padró d’habitants

Joan Geli i Carolina LLinàs- Àrea de recaptació, impostos i comptabilitat

Serveis Tècnics:

Mònica Ortega i Xavier Rico

Cita prèvia tecnics@santpausegúries.cat

Xifres:

  • Nombre d’habitants: 732 (l’any 2022 segons Municat). Per a l’actualització automàtica de la població i altres dades poden adreçar-se aquí
  • Superfície km²: 9