Serveis

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Núria Larroya- Àrea de Secretaria, Registre Civil i padró d’habitants

Joan Geli i Carolina LLinàs- Àrea de recaptació, impostos i comptabilitat

Horari d’atenció al públic:

  • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
  • Dimarts, de 16 a 18 hores (excepte del 15 de juny al 15 de setembre)
  • Dies 24 i 31 de desembre inhàbils

Telèfon: 972 747 005

Correu electrònic: ajuntament@santpauseguries.cat

Registre d’entrada de documents:  accés a la seu electrònica

SECRETARIA I INTERVENCIÓ

Secretari: Josep Ruiz Muñoz

Servei d’Assistència de Secretaria Intervenció (Diputació de Girona)

Horari d’atenció: Dilluns i divendres, de 9 a 14 hores amb cita prèvia.

Telèfon: 972 747 005

Correu electrònic: jruiz@ddgi.cat


SERVEIS TÈCNICS

Xavier Rico i Mònica Ortega


BRIGADA MUNICIPAL

Josep Casals, Jordi Martin i Mostafa Ayad

Telèfon: 972 747 005

Correu electrònic: ajuntament@santpauseguries.cat


EDUCACIÓ

Llar d’Infants el Pinet Xic

Codi de Centre: 17009229

C/ Ter, 2-4

Telèfons: 972 747 156 – 972 747 005


SERVEIS SOCIALS

Cita prèvia: 972 715 839