Reconeixement amb el distintiu de la FUE

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha rebut el reconeixement amb el distintiu de la FUE, per haver adoptat les mesures necessàries perquè els procediments per l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per canals habilitats per la Finestreta Única Empresarial.

Modificació Puntual del POUM al Càmping els Roures

INFORME aprovació Avanç de Pla OTAAGI20170125.SANTPAUSEGURIES_Mcamping_DA (Document d’abast) SantPaudeSegúries ModPOUM ampliaciócàmpingElsRouresCultura (Informe de Cultura) El termini de suggeriments i altres alternatives de la Modificació Puntual del POUM finalitzà el 13 de juliol Proper tràmit pendent: Aprovació de la Proposta d’aprovació inicial de la modificació del POUM

Ban d’Alcaldia

Ban d’Alcaldía per a tots aquells veïns que tinguin aus de corral per ús domèstic i sense censar al DARP

1 10 11 12