Edictes

Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 5120 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública de l'adhesió al Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) i aprovació dels seus estatuts
Exercici: 2024 Bop: 87-0 Edicte: 3817 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la selecció del personal de la Brigada Jove 2024
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 808 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte millora decantació i recirculació de fangs EDAR Sant Pau de Segúries
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 510 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública de l'acord d'adhesió al Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC), aprovació dels estatuts i la forma de gestió
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11423 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10790 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10112 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió per mobilitat interadministrativa entre funcionaris de carrera del grup A1, per ocupar una plaça de tècnic d'administració especial jurista
Exercici: 2023 Bop: 223-0 Edicte: 9698 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Cartipàs Municipal del mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9605 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de la modificació de la Plantilla de personal de 2023
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9696 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2023