Edictes

Exercici: 2023 Bop: 184-0 Edicte: 7896 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2023. Suplement
Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4522 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del Projecte constructiu de millora de la decantació i recirculació de fangs de l'EDAR de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2023 Bop: 86-0 Edicte: 3478 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1937 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Nomenament de funcionaris de carrera. OPO 2021
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 256 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Nomenament de funcionària interina
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11010 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de la convocatòria i les bases dels processos de selecció de personal. OPO-2021
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9887 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de la primera modificació del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9886 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9087 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte d'adequació del tram urbà per facilitar la connexió de la via romana i la via verda a Sant Pau de Segúries
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7538 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte d'obra d'adeqació del tram urbà per facilitar la connexió de la via romana i la via verda a Sant Pau de Segúries