Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Sant Pau de Segúries fins a:

Població       

Ripoll

Olot

Ribes de Freser

Puigcerdà

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Distància

17,7 km

20 km

31 km

80 km

66 km

127 km

212 km

216 km

Ortofotomapa de Sant Pau de Segúries

Per visualitzar el plànol de situació ampliat fer clic sobre la imatge (format JPG)