Aprovació del nou Nomenclator actualitzacio carrer Fonoses- Solana del Tell

El Ple de 13-01-2020 ha aprovat: L’Estudi Tècnic elaborat pels serveis tècnics municipals sobre la denominació i numeració dels vials i espais públics del carrer Fonoses-Solana del Tell, de Sant Pau de Segúries Obrir un període d’informació pública veïnal d’un mes, al Web municipal, taulers d’edictes i lloc de màxima concurrència de la població. El […]

1 7 8 9 10 11 12