Modificació Puntual del POUM al Càmping els Roures

INFORME aprovació Avanç de Pla OTAAGI20170125.SANTPAUSEGURIES_Mcamping_DA (Document d’abast) SantPaudeSegúries ModPOUM ampliaciócàmpingElsRouresCultura (Informe de Cultura) El termini de suggeriments i altres alternatives de la Modificació Puntual del POUM finalitzà el 13 de juliol Proper tràmit pendent: Aprovació de la Proposta d’aprovació inicial de la modificació del POUM

Ban d’Alcaldia

Ban d’Alcaldía per a tots aquells veïns que tinguin aus de corral per ús domèstic i sense censar al DARP

1 7 8 9